Mindfulness

“MINDFULNESS IS ALLEEN VOOR SPIRITUELE MENSEN”

English translation is below

Weet je, ik zat daar ook over na te denken. Dat is waarom ik aarzelde toen ik voor de eerste keer over meditatie hoorde, en dacht dat dit niet voor mij zou werken, omdat ik ver van spiritueel ben.

Toen ik verschillende literatuur over mindfulness en meditatie vanuit psychologische en neurologische perspectieven begon om te lezen, zag ik zoveel voordelen ervan, zoals:

  • Verhoging van focus, aandacht, geheugen, creativiteit en innovatie
  • Versterking van het immuunsysteem
  • Vermindering van stress
  • Verlaging van cortisol
  • Verbeteren van slaap

Ik dacht: waarom probeer ik het niet? Niemand zal me dwingen om religieus te worden als ik het niet wil, toch? Dat is hoe mijn oefening begon. Zelfs toen ik in de Vipassana-retraite was, luisterde ik naar het verhaal over het concept van dharma en karma. Maar op dat moment was ik nog niet klaar om een echt spiritueel persoon te worden, maar ik wist zeker dat meditatie me veel zou helpen. Ik ging door met het oefenen na de retraite, omdat het me helpt mijn lichaam beter te begrijpen, stress en angst te verminderen en mijn focus te verbeteren.

Misschien zal ik op een dag klaar zijn om verder te gaan met mindfulness en religie, maar op dit moment geniet ik gewoon van de oefening zoals die is.

“Mindfulness is only for spiritual people”

You know, I was also thinking about it. When I heard about it the first time. I was hesitating and was sure that this is not going to work for me. I was very far from spirituality.

Then I started digging into different literature on mindfulness and meditation from psychological and neurological perspectives, I saw so much benefits of it, such as:

  • Increase of focus, attention, memory, creativity and innovation
  • Strengthening of immune system
  • Decreasing of stress
  • Lowering of  cortisol
  • Improving sleep

I though, why not to try it? No-one is going to force me into religion if I do not want it, right? That is how my journey began. Even when I was at vipassana retreat, I was listening to the story about the concept of dharma and karma. But at that moment I was not ready for becoming a truly spiritual person and to follow all eight precepts of buddhism (as Vipassana teachings are based on Buddhism) , but I was sure that meditation was helping me soo much.And I continued practicing it after the retreat just because it helps me to better understand my body, to reduce stress and anxiety and to improve focus.

Maybe some day I will be ready to go further with mindfulness and religion, but now I am just enjoying the practice as it is.